Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 16 februari 2015

16/2 Ryssland planerar UH-platser i Latinamerika

Bilden visar samtal mellan Rysslands och Venezuelas försvarsministrar.

Rysslands försvarsministerium studerar möjligheter att skapa underhållsplatser i Latinamerika för ryska arméns intressen.

”Vi har talat med några stater om att skapa underhållsplatser. Jag skulle vilja understryka, att det inte är frågan om att bygga baser”, - sade Anatolij Antonov till ”Interfax-AVN” på söndagen, 15 februari, efter officiella besök av Rysslands försvarsminister armégeneralen Sergej Sjojgu i Venezuela, Nicaragua och Kuba.
Vice ministern förklarade, att UH-platserna skall kunna ge nödvändigt tekniskt support till Flottans fartyg, om det behövs och leverans av proviant till besättningar. ”Vi talar om att hjälpa våra fartyg, som är på långresor, tillhandahålla vatten, proviant, vila för personalen. Och, naturligtvis, - om akut reparation, om det är nödvändigt”, - sade Anatolij Antonov.
Han anmärkte, att man också talar om att förenkla anlöp för ryska stridsfartyg till länderna i regionen. ”Så t.ex. under besöket i Nicaragua skrev en såda överenskommelse under”, - sade Antonov.
Antonov sade också, att den ryska delegationen med försvarsminister Sjojgu i spetsen, ”blivit mottagen på högsta politiska nivå”. Sålunda mottogs ryssarna av hövdingarna för de tre staterna – Nicolas Maduro, Daniel Ortega, Raul Castro. ”Mötena med dessa bar en ickeprotokoll karaktär. Samtalen var helt seriösa, konkreta på alla aspekter av vårt samarbete. Vad gäller Kuba, så ledde Raul Castro själv Kubas förhandlingskollegor”, - anmärkte Antonov.
Han betonade också, att ”besöket var att samordna praktiska steg mot överenskommelse med alla partners för att genomföra tidigare möten av Rysslands president Vladimir Putin på högsta nivå”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar