Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 21 februari 2015

21/2 C ÖM får amirals grad

Viceamiral Viktor Kravtjuk.

Befälhavaren för Rysslands östersjöflotta viceamiral Viktor Kravtjuk får i morgon, 23 februari på ”Fosterlandsförsvararens dag”, amirals grad. Detta meddelar en källa inom Rysslands sjöstridskrafter.

Viktor Kravtjuk föddes 18 januari 1961 i byn Palasjer Bereznikov området Perms oblast. År 1982 gick han ut från marinhögskolan i Vladivostok. Han har tjänstgjort inom stillahavsflottan som däcksofficer på fregatt och som befälhavare på robotbåt.
Efter avslutade studier år 1988 vid Flottans högre officersspecialistklasser fortsatte han som stabschef, befälhavare vid robotbåtsdivision, vidare – stabschef, befälhavare robotbåtsbrigad. 
År 1997 avslutades studierna (per korrespondens) vid Marinens Kuznetsov-akademi.
1999-2000 – vice flottilschef, vapenchef vid Kaspiska flottillan.
2002 avslutat studier vid Generalstabens militärakademi. 
2002-2003 – vice befälhavare för Kaspiska flottillan.
2003-2005 – stabschef, förste vice befälhavare Kaspiska flottillan.
2004 blev han, enligt presidentukas, konteramiral.
2005 utsedd till befälhavare, enligt presidentukas, för Kaspiska flottillan.
2007 utsåg Rysslands president Kravtjuk till viceamiral.
26 december 2009 utsedd till vice befälhavare för östersjöflottan.
14 september 2012 utsedd till befälhavare för Rysslands östersjöflotta av ryska federationens president.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar