Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 20 februari 2015

20/2 Viktor Tjirkov: Ryssland projekterar ny jagare med kärnreaktor

Amiral Viktor Tjirkov.
Det pågår projekt och konstruktionsarbeten med en ny generation jagare med speciell huvudmaskin, tillkännagav på fredagen 20 februari Ryssland marinchef amiral Viktor Tjirkov. Han påpekade, att en prioriterad riktning av jagaren – är atomdriven.
Tillkännagivandet av befälhavaren för Rysslands sjöstridskrafter gjordes under köl-sträckningsceremonin av korvetterna ”Retivyj” och ”Strogij”vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg.
För närvarande har Rysslands sjöstridskrafter endast ett ytfartyg med atomreaktor – tunga atomrobotkryssaren ”Pjotr Velikij” [sv. Peter den Store].
Tidigare har flotprom.ru meddelat, att under perioden 2023-2025 skall Rysslands flotta få 12 nya jagare av typen ”Lider” – sex var till Norra flottan och Stillahavsflottan. Då var det inte känt, exakt vilket huvudmaskineri som skulle sättas in på det första fartyget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar