Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 18 oktober 2016

18/10 Ubåtarna ”Kolpino” och ”Velikij Novgorod” till SvH-marinen innan årets slutTvå ubåtar, samt även mer än 20 modeller av moderna
vapen skall tillföras Svartahavsmarinen (SvH) och Kaspiska flottiljen, meddelar
presstjänsten vid Södra milot (JuVO).

Den nya materielen kommer till JuVO enligt det federala programmet för ombeväpning av de
ryska trupper. Savrtahavssjömännen får två diesel-elektriska ubåtar ”Velikij Novgorod” och
”Kolpino” ur projekt ”Warsjavjanka”. Dessutom kommer sådan materiel, som en hamnbåt
(möjl hamnminsvepare), kustminsvepare och bogserare, räddningsfartyg, hydrografisk båt.

Förstärkning kommer även på flygsidan, med jaktflygplan Su-24M (?!), attackflygplan Su-
24M och helikopter Ka-27M.

Enligt ombeväpningsprogrammet fram till år 2020 kommer vapen och materiel för sjö-, land-
och flygstridskrafterna inom Rysslands Södra milo att vara utbytta till modern materiel till
70%, och i några fall till 100%.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar