Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 20 januari 2017

20/1 Moskva o Damaskus överens om rysk marinbas i Tartus


Tartus

Ryssland och Syrien har skrivit under en överenskommelse och utökning och modernisering av ryska flottans UH-plats i Tartus. RIA Novosti skriver, att detta framgår av texten i överenskommelsen, som publicerades på fredagen, 20 januari, på den officiella portalen för legal information.
Överenskommelsen, som gäller i 49 år, tillåter att 11 ryska stridsfartyg samtidigt kan befinna sig i Tartus. Enligt dokumentet kommer Flottan att använda basens infrastruktur utan kostnad.
I överenskommelsen betonas, att den bär försvarskaraktär och inte är riktad mot andra länder.
Enligt dokumentet, har Ryssland rätt att föra in i Tartus alla typer av vapen, ammunition, som behövs för en fungerande bas.
Påminner om, att i oktober 2016 tillkännagav Rysslands försvarsministerium om sina avsikter att skapa en fast marinbas i syriska Tartus. Statssekreteraren – vice försvarsminister Nikolaj Pankov meddelade, att dokument om detta förbereds.
I november dök det upp information, att ryska militära myndigheten utrustar sin hamn i Tartus, med fartyg och teknisk utrustning, som behövs för att upprätta en fullvärdig militär marinbas.
Flottans underhållsplats i Tartus kom till för första gången efter ett avtal år 1971 mellan Sovjetunionen och Syrien. Hit kom 5-e operativa (Medelhavs-) eskaderns fartyg för reparation och underhåll, bunkring av bränsle, påfyllning av vatten o.s.v. Medelhavseskadern försvann efter Sovjetunionens upplösning år 1991, men underhållsplatsen i Tartus bestod.
Idag består ryska Flottans operativa förband i Medelhavet av upp till tio stridsfartyg och understödsfartyg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar