Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 17 januari 2017

17/1 Sommaren 2017 beräknas nya fregatten ”Admiral Kasatonov” ut på provturer

Fregatt ”Admiral flota Kasatonov”

Tester med den andra fregatten ur projekt 22350 påbörjas sommaren 2017. Detta meddelade på tisdagen, 17 januari, förre befälhavaren för svartahavsflottan amiral Igor Kasatonov till RIA Novosti.
”Admiral Kasatonov” sjösattes år 2014. Fartyget har uppkallats för att hedra Igor Kasatonovs pappa – amiralen Vladimir Afanasevitj Kasatonov, som från 1964 t.o.m. 1974 innehade befattningen som förste vice befälhavare för Sovjetunionens sjöstridskrafter.

”Enligt planerna, kommer fartyget att överlämnas till Flottan i slutet av 2017 – början av år 2018”, - berättade Igor Kasatonov.
Det första fartyget i denna serie – ”Admiral Gorsjkov” genomgår nu tester. Överlämning till Flottan är planerad till första månaderna av år 2017.
Fartyg ur projekt 22350 byggs vid ”Norra varvet /Severnaja verf” i Sankt-Peterburg. De har ett deplacement om 4500 ton, längd – 135 meter, bredd – 16 meter, hastighet – upp till 29 knop, seglationslängd – upp till 4500 nautiska mil, självständigt uppträdande – upp till 30 dygn. Besättning – 180-210 man.
Beväpningen består av fartygsartilleri A-192 ”Armat” kaliber 130 millimeter, uppskjutnings-schakt för 16 sjömålsrobotar ”Oniks” eller ”Kalibr-NKE” och luftvärnsrobotsystem ”Poliment-Redut”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar