Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 12 oktober 2015

12/10 Fregatt ”Admiral Grigorovitj” under provturer

Fregatt ur projekt 11356 – ”Admiral Grigorovitj”

I Östersjön pågår för fullt provturer med den nya fregatten ”Admiral Grigorovitj”. Besättning, som till fullo består av kontraktanställda, lär sig hantera den nya utrustningen: Det kraftiga luftvärnsrobotsystemet ”Sjtil” och en artillerianläggning. Datoriserade ledningssystem kan samtidigt följa mer än 30 mål med en radie om 150 km från fregatten, vilket ger ett säkert skydd av hela området.
Fartyget är också utrustat med kryssningsrobot ”Kalibr-NK”, som nyligen sköts från fartyg i Kaspiska havet mot mål i Syrien.  Fartygschefen Aleksandr Smirnov säger, att inga skarpa skjutningar undgår de utländska signalspaningsfartyg (som syns vid horisonten).
”Grigorovitj” skall efter provturerna tillföras Rysslands svartahavsmarin.

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=REAytlaWZck (OBS det välbekanta fartyget vid 2.21)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar