Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 14 oktober 2015

14/10 Bevakningen av ryska UH-basen i Tartus förstärkt

Тартус
Hamnen i Tartus.

Ryska Flottans underhållsbas i syriska hamnen Tartus fungerar normalt, men säkerheten har sedan augusti avsevärt förstärkts.
”Läget i Tartus är helt lugn. UH-basen fungerar normalt. Personalen genomför sina uppgifter planenligt vid basen”, - säger en militärdiplomatisk källa till ”Interfax-AVN”.

Han säger, att basen ”har förstärkts flera gånger sedan augusti, när den ryska militära delegationen mötte företrädare för Syriens arm´, som ansvarar för logistiken”.
Han sade, att förbanden, som ansvarar för säkerheten, under de senaste månaderna fått bra förstärkning och ny militär materiel. Huvudsakliga uppgifterna för säkerheten vid basen ligger på en bataljon marininfanterister från svartahavsflottan, som består av kontraktsanställda.
”Marininfanterister tjänstgör i Tartus på rotationsgrund – byte var tredje månad”, - förtydligade källan.
Ryska flottans UH-bas i Tartus är den enda ryska militära platsen utanför forna Sovjetunionen. Överenskommelsen om att hyra skrevs under med Syriens regering år 1971. Basen skapades för Rysslands flotta i Medelhavet, i första hand, för reparationer och proviantering för fartyg ur 5. Operativa eskadern, som löste stridsuppgifter i Medelhavets stridszon under ”kalla kriget”.

Muddring och hamnarbete i Tartus hamn
Syriska hamnen Tartus, där ryska flottan har UH-bas, kan efter avslutad muddring och förstärkning av kajer, ta emot fartyg med stort deplacement.
”I Tartus pågår för fullt arbeten med att rensa och muddra hamnens farvatten. För dessa ändamål har man tidigare, framför allt, använt svartahavsmarinens kranfartyg KIL-158. Mätningar har utförts av hydrografiska fartyget ”Donuzlav” – sade källan, som är bekant med situationen.
Han sade vidare, just nu pågår aktivt arbete med förstärkning av pontonkajer, förnya hamnens infrastruktur.
Han sade också, att basen roterat verkstadsfartyg. Under befäl av kommendörkapten Igor Bakuradze för halvårstjänst har verkstadsfartyg PM-56 ankommit. I slutet av veckan avgår ”Donuzlav” med destination Sevastopol.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar