Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 12 oktober 2015

12/10 UH-fartyget ”Elbrus” till tester vid kaj under november

 Trängfartyg ur projekt 23120 "Elbrus"


Nybyggnadsvarvet ”Severnaja verf” avslutar förberedelserna av det första fartyget
trängfartyget ur projekt 23120 ”Elbrus” för tester vid kaj. De är planerade till november 2015
Varvets pressavdelning meddelar, att ”elektricitet nu finns vid huvudkopplingstavlan, arbeten
med el-montering, isolering och målning avslutas, möbler och beklädnad sätts in i hytter och
tjänsterum, lampor kopplas in”.

Varvets företrädare tillade, att fartyget är klart till 88%.
Information,

Vid ”Norra varvet/Severnaja verf” i Sankt Petersburg byggs ytterligare ett fartyg ur samma
klass/projekt 23120 – ”Vsevolod Bobrov”.
Sjösättning är beräknad till mars 2016.

Projekt 23120 är en utveckling av konstruktörsbyrån ”Spetssudprojekt” i Sankt Petersburg.
Fartyget kölsträcktes 2012. Hon är avsedd för last, lager, transport och leverans av torrlast till
hamnar och olika fartyg, samt även för bogseringshjälp, och för undsättning av besättningar
från fartyg, som är nödställda. ”Elbrus” har hög isklass ARC4, vilket medger seglats i arktiska

Fartygets data: 
Längd – cirka 95 m
Bredd – cirka 22 m
Djupgående – cirka 9 meter
Deplacement – cirka 10 000 ton
Seglationslängd – cirka 5000 nautiska mil
Självständigt uppträdande – cirka 60 dygn
Besättning – 27 man

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar