Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 11 augusti 2017

11/8 Östersjömarinens marininfanteri har övat på Chmeljovka

ZSU-23-4

En tvåsidig taktisk övning med förband ur östersjömarinens (ÖM:s) marininfanteri och 11. Armékår har genomförts på övningsfält Chmeljovka i Kaliningrads län.
Totalt deltog i övningarna mer än 2000 man, mer än 100 enheter strids- och specialmateriel, mer än 20 strids- o trängfartyg, 12 flygplan och helikoptrar ur ÖM:s marinflyg, meddelar ryska federationens försvarsministerium.
Övningens scenario var, att fientliga förband, som spelades av en motoskyttebataljon, tank-kompani, bataljoner med självgående artilleri ”Akatsia” och raketartillerisystem ”Grad”, samt även förband med självgående luftvärnsanläggningar ”Sjilka” ur flottans armékår, hade tagit en kustremsa och befäst den.
I första etappen av övningarna anföll tunga attackkärror Su-24 och attackhelikoptrar Mi-24 med robotar och bomber mot den spelade fienden. Efter avslutat luftanfall landsattes ÖM:s spetsnaz från helikoptrar Mi-8. Under operationen togs fiendens ledningsplats. Samtidigt genomfördes en taktisk luftlandsättning i ryggen på fienden från ett transportflygplan An-26, och uppgiften att ta motoskyttesoldaternas eldpositioner utfördes.
Därefter landsattes på kusten, från en sök- o räddningshelikopter Ka-27, ingenjörsförband ur marininfanteriet, vilka röjde mingångar, för att säkerställa landstigningen för marin-infanteristerna.
Vid den avslutande etappen, genomfördes huvudfasen av landstigningen vid kusten. Fartygen som var involverade i landsättningen avslutade med att bekämpa med sina vapen fiendens befästningar, landstigning på den oförberedda kusten påbörjades, och övades också taktik att bekämpa fienden på djupet.
För att skapa villkor, maximalt nära stridsmässiga, använde ÖM:s ingenjörstjänst på övningsfält Chmeljovka mer än 5 ton av olika imiterade laddningar, mer än 2,5 kilometer icke-explosiva hinder och 15 fält skapades med olika imiterande kapacitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar