Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 9 augusti 2017

9/8 Östersjömarinens kustförsvar övat med ”Bal” och ”Bastion”

”Bastion-P”

Marinbas Baltijsks robotförband har, inom ramarna för planenliga övningar,  utgrupperat robotsystem ”Bal” och ”Bastion” för bekämpning av ytfartyg, samt även skydd av kusten i Kaliningrads oblast.
Östersjömarinens korvetter spelade rollen för fingerade fientlig fartygsstyrka, vars besättningar fått uppgiften av störa sjötransporter och genomföra robotanfall mot flottans fartygsgrupp.
Efter att ha fått målinvisning, genomförde stridsgrupperna elektroniska skott från robot-systemen ”Bal” och ”Bastion” mot fiendens fartygsförband. Kontrollerna bekräftade total bekämpning av alla målen.
Under övningen kontrollerades också robotsystemet funktionalitet, samt även lastning och lossning av missilerna.
Robotsystem ”Bal” och ”Bastion” är avsedda för bekämpning av fartyg ur alla typer. Dessa systems robotar har kraftiga stridshuvuden och hög hastighet, vilket ökar sannolikheten att slå ut ytmål av alla klasser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar