Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 11 augusti 2017

11/8 Nya ”Elbrus” enroute Murmansk för avslutande provturer

Trängfartyget ”Elbrus” ur projekt 23120.

Fredagen, 11 augusti, avgick det första fartyget ur projekt 23120 ”Elbrus” från ”Norra varvet” mot Murmansk för att genomföra de avslutande etapperna av tester. Detta meddelar press-tjänsten för varvet i Sankt Petersburg.
Överresan till Norra flottan tar tio dagar. Under denna tid skall besättning och varvspersonal kontrollera fartygets sjöduglighet, kontrollera huvudmaskin, mångstrålande ekolodet och katodskyddssystemet. Vid slutdestinationen skall ”Elbrus” under tre veckor testa huvudsystem och utrustning på fartyget, öva samverkan med flyg.
”Elbrus” kölsträcktes vid ”Severnaja verf” 14 november 2012, sjösattes 26 juni 2015. Leverans var planerad till 2016. Varvet stoppade byggnation på grund av korrigeringar i projektet, beroende på nödvändig kontroll av importersättande utrustning.
Byggnation av det första seriebyggda fartyget ur serien ”Vsevolod Bobrov” fortsätter. Beräknad leverans till Flottan – 2018. Byggnation av det andra seriebuggda fartyget ur projekt 23120 ”Kapitan Sjevtjenko” har frusit inne.
Bland nyheterna i projektet kan nämnas – dynamiskt positionssystem, som medger fartyget att ligga i en bestämd position oberoende av väder, två elektrohydrauliska kranar med lyft-kapacitet om 50 ton, bogser-vinschar med dragkraft om 120 och 25 ton, lastyta om drygt 700 kvadratmeter.
Skrovet har isklass ARC4 vilket medger fart i arktiska farvatten och hon klarar isar upp till 0,6 meters tjocklek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar