Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 8 augusti 2017

8/8 Ny räddningsbogserare anlänt till Baltijsk

 
Räddningsbogseraren SB-737 (ry. СБ-737) ur projekt 02980, östersjöflottan.

Den nya räddningsbogseraren SB-737 ur projekt 02980 har anlänt till östersjöflottans (ÖM:s) huvudbas i Baltijsk. Detta meddelade på tisdagen, 8 augusti, RNS med hänvisning till presstjänsten inom ÖM.
”Fartyget är byggt vid varvet Leningradskij sudostroitelnyj zavod ”Pella”. Bogseraren tillfördes ÖM:s sök- o räddningsförband”, - meddelade chefen för presstjänsten inom ÖM kommendör Roman Martov.

Detta är det tredje fartyget ur projekt 02980, som byggts för Flottans behov. För ett år sedan tillfördes systrarna SB-121 och SB-123 sök- o räddningsförbanden vid Leningrads och Baltijsk marinbaser.
Bogseraren är avsedd för räddnings- och sökarbeten, hjälp till nödställda fartyg, sök, räddning, evakuering och ombordtagning av människor, ge dem medicinsk hjälp, bogsera fartyg och flytande utrustning i is och öppet hav. Dessutom, är SB-737 avsedd för eld-släckning på flytande och kustnära objekt, eldsläckning av olja på vattnet, stötta vid undervattensverksamhet, samt även dra loss fartyg som gått på grund.
Deplacementet på SB-737 uppgår till 1216 ton, längd-48 meter, bredd-13 meter. Maximal hastighet-14,5 knop. Besättning-8 man. Självständigt uppträdande.20 dygn. Dragkraft på krok-80 ton.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar