Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 8 augusti 2017

8/8 Östersjömarinen deltar i Balex Delta 2017Ryska östersjöflottans räddningsbogserare SB-921, en helikopter ur marinflyget Ka-27, en eldsläckningsbåt och en kemisk spaningsbåt skall delta i de internationella övningarna Balex Delta 2017, vilka skall genomföras i Östersjön, meddelar militära mynhdigheten.
”I övningarna deltar fartyg från Danmark, Finland, Polen och Sverige”, - sägs i meddelandet.
Danmark och Polen är medlemmar i NATO. Sedan år 2014 har de militära kontakterna mellan Ryssland och NATO varit frysta.
Deltagarna i Balex Delta 2017 skall genomföra sök- och räddningsövningar efter människor, hjälpa nödställda till sjöss, släcka brandhärdar och ta hand om oljeutsläpp från stationära oljeplattformar. Övningarnas aktiva fas skall genomföras 9 augusti på ryskt territorialvatten. I dessa deltar 9 specialfartyg och tre helikoptrar från Ryssland, tre specialiserade fartyg för likvidering av oljeutsläpp från Danmark och ett var från Finland, Polen och Sverige.
Övningsscenariot är, att på en oljeplattform i Östersjön uppstår en eldsvåda och några tusen olja läcker ut. Räddningsmanskapet skall söka efter fingerat skadade i vattnet och evakuera dessa till sjukvårdande.
Idag, 8 augusti, genomförs landfasen av övningarna – med samling och instruktioner. Deltagande fartyg går via Kaliningradkanalen ned till Baltijsk redd, för att 9 augusti påbörja det praktiska arbetet till sjöss.
Länder som skrivit under Helsingforskonventionen deltar traditionellt. Helsingforskonventionen tags år 1992 för att skydda Östersjön. Stabskvarteret ligger i Helsingfors. I Helsingforskommissionen deltar Ryssland, Tyskland, Danmark, Finland, Sverige, Polen, Lettland, Litauen och Estland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar