Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 10 december 2014

10/12 Rysslands nya marindoktrin prioriterar Arktis och Atlanten

 
10 dec Foto: Rysslands Marinchef Viktor Tjirkov

Prioriterade regioner för Rysslands nya sjödoktrin till år 2030 blir arktiska och Atlantiska riktningarna. Detta säger Rysslands marine befälhavare amiral Viktor Tjirkov

Under ett möte med Marinkollegiet förklarade han, att i doktrinen definieras regionala riktningar för den nationella sjöpolitiken och prioriteringar bland dem blev Arktis och Atlanten, skriver TASS.

”Arktis roll under perioden fram till år 2030 kommer att objektivt öka. Därför är det nödvändigt att stärka Ryska Federationen i regionen, dess utveckling, skydd av nationella intressen och landets säkerhet i Arktis”, - anmärkte Tjirkov. Speciell betydelse, förtydligade han, har modernisering av infrastruktur av hamnar längs Nordostpassagen och deras anpassning i enlighet med villkoren för samlokalisering av fartyg och båtar ur olika myndigheter.

”I Atlantriktningen är ett Svarahavssegment viktigt, nämligen Krim. I denna riktning finns en hel del att göra, som hör samman med införlivandet i den nationella marina politiken. Härvidlag är det största problemet att säkerställa en för Ryssland gynnsam internationell rättsordning i Svarta havet och Azovska sjön och användandet av Kertjsundet”, - underströk Tjirkov.

En av prioriteterna i doktrinen är utveckling av rörledning till sjöss, bland annat på Arktiska kontinentalsockeln. ”En fundamentalt ny inkludering i doktrinen är position och funktionalitet för rörledning med kolväte-råvaror, inkluderande de som utvinns på sockeln. Det är av strategisk vikt att de fungerar effektivt för den inhemska konsumtionen och för ryska federationens yttre verksamhet”, - sade han.

Marinchefen sade också, att den nya doktrinen för första gången inkluderar villkor om marin medicin. ”För att effektivt implementera mänsklig potential inom sfären för marin verksamhet har man för första gången infört i marina doktrinen villkor om hälsa för sjöfolk och andra specialister inom marina grenar”, - sade Tjirkov.

Dessa villkor inkluderar framför allt utveckling av hälsoövervakning, bestämda krav till platser med marin verksamhet och dess förläggning, medicinsk- o psykologisk rehabilitering och kvalificerad medicinsk hjälp till sjöss. Dessutom, skall speciella typer av marin medicin utvecklas, framför allt för dykare.

1 kommentar:

  1. Vi behöver hålla koll på hur ryssarna tänker och agerar.

    SvaraRadera