Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 11 januari 2016

11/1 Rysslands Norra flotta får tre räddningsbåtar i år

Dykbåtarna RVK-767 och RVK-771 ur projekt 23040.

Två dykarbåtar ur projekt 23040 och en mångfunktionell modulbåt ur projekt 23370, för sök- och räddningstjänsten vid Rysslands Norra flotta, skall levereras under året.
Dessa båtar är speciellt avsedda för dyk- och räddningsarbete i vatten och under vattnet, även för hjälp till nödställda ubåtar, meddelar ryska försvarets presstjänst.

Information från Centrala sjömilitära portalen (TsVMP)
Båtar ur projekt 23040 är utvecklade för komplicerade räddningsoperationer inom Flottan. De skall användas för dykverksamhet ned till 60 meters djup vid sjöhävning upp till tre enheter, samt även för sök och undersökning med hjälp av fasta små telestyrda obemannade undervattensfarkoster och bogserade hydrofoner (släpsonar, skriv.anm.).
Dessutom skall båten kunna genomföra eldsläckning på fartyg, plattformar upp till 30 meters höjd, länspumpning av havererade fartyg och leverera elektricitet till nödställda fartyg.
Båten har stålskrov med förstärkt isklass, utrustad med pod, som ger bättre manövreringsförmåga. På båten finns komfortabel inredning för besättning och dykare.
Båten har även tryckkammare för dykare. Räddningsutrustningen styrs med ”joy-stick”.

Mångfunktionell båt ur projekt 23370

Mångfunktionella modulbåten ur projekt 23370 kan användas som dykar- och sök- och räddningsbåt, oljesaneringsfarkost, eldsläcknings- och ekologisk båt. Den är avsedd för verksamhet i hamnar och kustnära områden.
Båten har hydraulisk kran med lyftkraft upp till 5 ton, samt även bom med mekanisk vinsch med lyftkapacitet upp till 250 kg, vilket medger lastnings- och lossningsarbeten på båten, utan hjälp av kajkranar.

Konceptet med containermoduler medger minskat behov av förrådsställande och samtidigt ökad tillgänglighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar