Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 4 december 2014

4/12 Norge börjar byta ubåtar år 2025

04 dec 2014   Foto: Ubåt klass ”Ula”
Norge planerar påbörja proceduren med byte av sina sex ubåtar år 2025. Detta meddelar kungadömets försvarsdepartement.
De sex 59-meters ubåtarna av klassen ”Ula” byggdes för Norges sjöstridskrafter vid tyska varv mellan 1989 – 1992. Deras livslängd uppgår till 30 år. De har beslutat förlänga med 5 år, skriver TASS.
Antalet nya ubåtar, som Norge, sannolikt, skall köpa utomlands, dess typ och utrustning skall beslutas innan år 2016 slut. Då skall Försvaret framföra sina önskemål för Stortinget.
Planen för ubåtarna utrustning kommer att utarbetas parallellt med det långsiktiga konceptet för kungadömets utveckling av de väpnade styrkorna.
Diesel-elektriska ubåtar av typen ”Ula” är för närvarande den enda typen av ubåtar som finns inom den norska Flottan. Dessa ubåtar har ett ytdeplacement om 1040 ton, i uläge 1150 ton. Hastighet i u-läge uppgår till 23 knop, arbetsdjup – 250 meter, besättning – 21 man. Båtarna har torped- o minbeväpning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar