Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 27 april 2016

27/4 Admiral Vladimirskij upptäckt djupförändringar på Världshavet

Forskningsfartyget ”Admiral Vladimirskij”.


Ryska flottans forskningsfartyg ”Admiral Vladimirskij” identifierade under expeditionen till Antarktis mer än 130 djupvärden, vilka skiljer sig från existerande sjökort.
Chefen för östersjöflottans sjätte Atlantiska expedition kommendörkapten Dmitrij Puntus berättar för RIA Novosti om resultaten från ”Admiral Vladimirskijs” seglats. Han påminde om att fartyget löpte ut till sjöss 6 november 2015.


”Under fem månader genomförde vi 59800 linjekilometer mätningar. I Antarktis farvatten – 17500 linjekilometer”, berättade Dmitrij Puntus.
Han anmärkte, att bearbetning av expeditonens data redan påbörjats, och tillade, att redovisning av den genomförda forskningen skall presenteras i mitten av maj 2016.
”Det är en ojämförligt historisk resa i Rysslands moderna historia. Under mer än 30 år har inga ryska militära hydrografer varit i Antarktis. Efter en preliminär bedömning av det gigantiska material som expeditionen gett, kan man säga, att fartyget har löst sin uppgift…Vi planerar, att fartyget åter skall löpa ut på nästa resa i september 2016”, - sade chefen för oceanografi och navigation vid Rysslands försvarsministerium kommendör Sergej Travin.
Sergej Travin menar, att militära hydrografer bör ständigt vara till sjöss, för att korrigera sjökort. Framför allt är detta en säkerhetsfråga för sjöfarten, då sjökort används inte bara av krigsflottan, utan även av alla civila fartyg.
”Admiral Vladimirskij” återvände till Kronsjtadt den 15 april.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar