Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 27 april 2016

27/4 Tredje fregatten för Vietnam sjösatt i Tatarstan

Fregatten ”Gepard 3.9”

På onsdagen den 27 april, vid ”Gorkij-varvet” i Zelenodolsk, sjösattes den tredje fregatten ”Gepard-3.9”, avsedd för Vietnams sjöstridskrafter.
Interfax skriver, att generaldirektören för varvet Renat Mistachaov vid sjösättningen uttryckt, att trots svårigheter med turbinerna, som tillverkas i Ukraina, sjösattes fartyget i tid, helt enligt schema.


Kontrakt om byggnation av ett första par fregatter ”Gepard 3.9” för Vietnam slöts år 2006. Varvet klarade uppgiften, och år 2011 levererades bägge fartygen.  Överenskommelse om ett andra par ”Geparder” med ubåtsjaktutrustning skrevs under år 2012. Leverans till beställaren är planerad till år 2017 och 2018.
Samtidigt i mars 2015 meddelade en företrädare för varvet, att det uppstått problem, då turbinerna till ”Geparderna” tillverkas i Ukraina. Problemet löstes genom att de transiterades via Vietnam till Tatarstan. Detfick till följd, att maskinaggregaten till den tredje fregatten försenades med 15 månader, och för den fjärde med tio månader.
Fregatt ”Gepard-3.9” är avsedd för bekämpning av fientlig verksamhet i luften samt på och under vattenytan; lägga ut minspärrar, och även störa aktivt och passivt. Fartyg ur detta projekt kan eskortera och skydda konvojer, gränspatrullera, bekämpa smuggling och pirater. Dessutom kan ”Gepard-3.9” hjälpa nödställda fartyg, söka och rädda folk till sjöss.
Ryska varv avslutar även kontrakt från år 2009, där ”Amiralitetsvarven” redan levererat till Vietnams sjöstridskrafter fem ubåtar ur klassen ”Warsjavjanka” . Den sista, sjätte, ubåten skall levereras innan innevarande 2016 års slut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar