Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 18 mars 2014

Östersjöflottan idag.

Jag hade tidigare ett inlägg om Östersjöflottans historia, här kommer del 2, Östersjöflottan idag.

Östersjöflottan var den första av de fem ryska flottorna och var länge även den största. Men idag är norrahavsflottan den största. Mycket på grund av hur den globala politiska situationen förändrades under kalla kriget. Östersjön ansågs inte längre som en kritisk punkt tack vare att portarna in mot östersjön är få och kan lätt ses som flaskhalsar. Då USA och NATO sågs som potentiella motståndare valde sovjet att istället rusta upp flottorna i norr och i stilla havet. Större delen av ubåtsvapnet placerades i Murmansk i norr och flottan i stilla havet med utgångspunkt i Vladivostok rustades för att försvara sovjetunionens östra kust.

Östersjöflottan har idag genomgått en omorganisation och har moderniserats med flertalet nya fartyg. Upprustningen fortsätter och många beställningar ligger på nybyggda, moderna fartyg. Flottan var den första i Ryska Marinen att delta i ”Partnership for Peace” tillsammans med NATO och övriga länder i Östersjön.

Under 2000-2010 visades flottan aktivt upp runt om i världen och genomförde över 100 hamnbesök i Europa, Asien, Amerika och Afrika. Flottan deltog även i internationella övningar.

2009-2010 deltog fregatten Neustrashimyy från östersjöflottan i internationella insatser mot pirater i Adenviken utanför Somalia.

Flottan har fortsatt sin upprustning och modernisering.
2010 anskaffade flottan tre nya moderna fartyg. Fregatten 
Yaroslav Mudryy, Korvetten Steregushchy och ubåten St. Peterburg. Den sistnämnda nådde inte kraven som flottan ställde på fartyget och används idag som testplattform. Lada-klassen som fartyget är av utvecklas vidare och kommer i uppdaterad version heta Lada II.
Korvetten Steregushchy

Östersjöflottans uppgifter idag är många. Men i huvudsak verkar flottan som den västra utposten i Rysslands territorier och används för att skydda landets militärpolitiska intressen och verka i internationella insatser. Flottan kommer med största sannolikhet att bedriva skyddande verksamhet i östersjön med anledning av den ryska gasledning som just nu är under uppbyggnad.

Organisation.

Under sovjetunionens regim föreföll sig östersjöflottan besitta flertalet hamnar i regionen. Till de större baserna i Kronstadt och Baltiysk fanns även några mindre hamnar i Estland, Lettland och Litauen. Dessa mindre hamnar förlorades i och med att sovjetunionen föll och endast Kronstadt och Baltiysk blev kvar. Högkvarteret förlades i Kaliningrad med större delen av flottan i närliggande
Baltiysk. En tredje avdelning finns vid namn Leningrads flottbas. Avdelningen är dock mer en administrativ entitet än en faktiskt geografisk plats. Avdelningen innefattar bland annat skolor och marina anläggningar i området runt St. Petersburg. Enheter tillhörande Leningrads flottbas är 123. Ubåtsbrigaden som består av Lada-klass St. Peterburg samt östersjöflottans två Kilo-klass ubåtar. Leningrads flottbas huserar även 105. Basskyddsbrigaden till vilka tillhör tre Parchim-klass korvetter under 144. Taktiska gruppen samt 145. Taktiska gruppen bestående av en Sonya-klass minsvepare samt flertalet mindre båtar. Motsvarande i området runt Kaliningrad finns 64. Basskyddsbrigaden bestående av 146., 147. och 148. Taktiska gruppen. Baserad i Baltiysk återfinns även 36. Robotbåtsbrigaden.

Huvudstyrkan i flottan är 12. Ytstridsdivisionen. Divisionen består av 128. Ytstridsbrigaden utan särskild hamntillhörighet och 71. ”Röda stjärnans orden” Landstigningsbrigaden som är baserad i Baltiysk.

Inom flottan finns ett antal fartyg vars tillhörighet inte är känd, eller fartyget saknar specifik tillhörighet. Dessa är två Ondatra-klass landstigningsfartyg, ett Serna-klass landstigningsfartyg, sju Tarantul-klass korvetter, fyra Pauk-klass korvetter, en Nataya-klass minsvepare och sex Lida-klass minsvepare.

Det kan även tilläggas att inom flottan finns ett flygförband bestående av fem skvadroner med jaktflyg, helikoptrar och logistik samt ett markförband med ett antal brigader, ett regemente och två bataljoner. Både flygförband och markförband har sina högkvarter i Kaliningrad.Viceamiral Viktor Kravchuk

Befälhavare för östersjöflottan är Viceamiral Viktor Kravchuk, född 1961. (Вице-адмирал Виктор Кравчук). Kravchuk blev befälhavare för flottan 14 september 2012.

Jagaren Nastoychivy är flottans flaggskepp. 
Befälhavare ombord är Kapten av 2a graden Andrey Chobitko. (Капитан 2-го ранга Андрей Чобитько)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar