Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 21 november 2014

21/11 Djupdyksystem GVK-450 börjar testas i Ö-sjön slutet av november

Bilden: Tryckkammarrummen   21 nov 2014
Djupdykartester på oceangående räddningsfartyget ”Igor Belousov” påbörjas i slutet av november, meddelar en högt uppsatt källa inom Rysslands försvar.
De fasta enheterna för djupdykarsystemet GVK-450 är fullt utrustade, systemet är klart för tester. Det skall påbörjas i Östersjön i slutet av november.
GVK-450 djupdykarsystem finns ombord räddningsfartyget ”Igor Belousov”. Systemet är avsett för 12 dykares oavbrutna arbete på djup ned till 450 meter med efterföljande dekompression, och återvändande till ytan av ubåtsfolk, som evakuerats med räddningsfarkosten ”Bester” från en havererad ubåt eller lämnat ubåten självständigt.
Grunden av systemet är placerat på fartygets andra däck och förenas med 4 tryckkamrar, där det är 45 atm tryck (vilket motsvarar 450 meters djup) där bor djupdykarna och där, om så är nödvändigt, man kan härbärgera 60 räddade ubåtsmän under dekompression.
Först var det tänkt att man skulle få ett system från konstruktörsbyrån ”Lazurit” i Nizjegorod, som skulle levereras i november 2011. Det revs dock senare upp. Sedan sökte man efter en alternativ lösning som skulle klara djup på 450 meter. Valet föll på ett erbjudande från OAO ”TetisPro” om leverans av GVK som grundar sig på ett system, som tillverkats av skotska firman ”Divex”, med leverans under år 2014.
Flottan har nu avslutat testerna med djupdykande farkosten ”Bester-1”. Den är utrustad med en unik kammare som kopplas till ubåtens nödutgång, genom vilken man evakuera människor vid en slagsida om 45 grader. Dylika apparater, av rysk eller utländsk tillverkning, medger evakuering endast vid max 15 graders slagsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar